Logo

MENCIÓ HONORÍFICA X PREMI D'ARQUITECTURA DE SANT CUGAT 2011

"Atès que les bases actuals no preveuen una categoria dedicada a les reformes interiors sense modificació dels volums ja construits, el jurat acorda concedir una Menció Honorífica al treball dut a terme en el conjunt de dos habitatges en filera del carrer Santa Joaquima números 6 i 8, per la claredat del seu plantejament, tant en la relació que estableix la intervenció amb els elements preexistents, com en la netedat de les solucions constructives emprades, en benefici d’un espai domèstic que fomenta les relacions entre les parts de la casa. Els autors del projecte són els arquitectes Oriol Cabré Vert i Silvana Díaz Garcia"

Acta del Jurat del X Premi d'Arquitectura de Sant Cugat 2011, atorgat per l'Associació de Propietaris de Sant Cugat.

25 de Novembre de 2011.

 • Rehabilitació Integral 2 Habitatges Sant Cugat<br>Vista Exterior Estat Inicial</br> Rehabilitació Integral 2 Habitatges Sant Cugat
  Vista Exterior Estat Inicial
 • Rehabilitació Integral 2 Habitatges Sant Cugat<br>Vista Interior Estat Inicial</br> Rehabilitació Integral 2 Habitatges Sant Cugat
  Vista Interior Estat Inicial
 • Rehabilitació Integral 2 Habitatges Sant Cugat<br>Vista Exterior Projecte</br> Rehabilitació Integral 2 Habitatges Sant Cugat
  Vista Exterior Projecte
 • Rehabilitació Integral 2 Habitatges Sant Cugat<br>Vistes Interiors 1 Projecte</br> Rehabilitació Integral 2 Habitatges Sant Cugat
  Vistes Interiors 1 Projecte
 • Rehabilitació Integral 2 Habitatges Sant Cugat<br>Vista Interior 2 Projecte</br> Rehabilitació Integral 2 Habitatges Sant Cugat
  Vista Interior 2 Projecte
 • Rehabilitació Integral 2 Habitatges Sant Cugat<br>Vistes Interiors 3 Projecte</br> Rehabilitació Integral 2 Habitatges Sant Cugat
  Vistes Interiors 3 Projecte
 • Rehabilitació Integral 2 Habitatges Sant Cugat<br>Vistes Interiors 4 Projecte</br> Rehabilitació Integral 2 Habitatges Sant Cugat
  Vistes Interiors 4 Projecte
 • Rehabilitació Integral 2 Habitatges Sant Cugat<br>Vista Interior 5 Projecte</br> Rehabilitació Integral 2 Habitatges Sant Cugat
  Vista Interior 5 Projecte
 • Rehabilitació Integral 2 Habitatges Sant Cugat<br>Planta Baixa Projecte</br> Rehabilitació Integral 2 Habitatges Sant Cugat
  Planta Baixa Projecte
 • Rehabilitació Integral 2 Habitatges Sant Cugat<br>Planta Pis Projecte</br> Rehabilitació Integral 2 Habitatges Sant Cugat
  Planta Pis Projecte
 • Rehabilitació Integral 2 Habitatges Sant Cugat<br>Secció Projecte</br> Rehabilitació Integral 2 Habitatges Sant Cugat
  Secció Projecte
 • Rehabilitació Integral 2 Habitatges Sant Cugat<br>Planta Estat Inicial</br> Rehabilitació Integral 2 Habitatges Sant Cugat
  Planta Estat Inicial
 • Rehabilitació Integral 2 Habitatges Sant Cugatt<br>Secció Estat Inicial</br> Rehabilitació Integral 2 Habitatges Sant Cugatt
  Secció Estat Inicial