Logo
 
Oriol Cabré i Vert
Silvana Díaz i Garcia
Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, ETSAV, des del 2001 Arquitecta per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, ETSAV, des del 2001